Σχετικά με την εταιρεία μας

Η PCRAMA (www.pcrama.gr) είναι μία εταιρεία πληροφορικής που εμπορεύεται, και επισκευάζει, νέους και stock ηλεκτρονικούς υπολογιστές και παρελκόμενά τους.

Τα πλεονεκτήματα στην μεγάλη γκάμα των προϊόντων που διαθέτουμε είναι ότι διαθέτουμε επώνυμο, αξιόπιστο και οικονομικό εξοπλισμό πληροφορικής που μπορεί να καλύψει και τον πιο απαιτητικό ιδιώτη-επαγγελματία. Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα που διαθέτουμε στην λίστα μας και εκπροσωπούμε είναι της Dell, HP, IBM και της Fujitsu Siemens.

Αναφερόμαστε στους κολοσσούς εταιρείες από τις οποίες βλέπουμε ότι απουσιάζουν στην αγορά τα περισσότερα προϊόντα τους, καθότι το αγοραστικό κοινό έχει λανθασμένα καθοδηγηθεί σε μη επώνυμα, δεύτερης και τρίτης διαλογής προϊόντα. Επιπλέον δίνεται εγγύηση σε όλα τα προϊόντα μας 2 έτη, καθώς και τεχνική υποστήριξη στον χώρο σας αν το ζητήσετε.

Η εταιρεία μας για την μεταπώληση των Refurbished/Stock/Εκθεσιακών προϊόντων διαθέτει πιστοποίηση από την Microsoft (Microsoft Registered Refurbisher), ώστε να συνοδεύονται από γνήσιο λειτουργικό σύστημα προεγκατεστημένο.

Καλούμε τους καταλωτές να αποφύγουν τις παραπλανητικές και επικίνδυνες φθηνότερες απομιμήσεις χωρίς λειτουργικό Microsoft Windows.

Όροι Εγγύησης/Επιστροφής Εμπορευμάτων

Όροι εγγύησης τελικού χρήστη
H PCRAMA Alternative Technologies Stores έχει καθιερώσει την ακόλουθη πολιτική χορήγησης εξουσιοδότησης για την επιστροφή εμπορευμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές στον κλάδο της πληροφορικής

A. Περίοδος ισχύος της εγγύησης
1. Τα προϊόντα που πωλούνται από την PCRAMA αναφορικά με την εκτέλεση των λειτουργιών τους διαθέτουν μία περίοδο ισχύος της εγγύησης καθώς και όρια απαιτήσεων .
2. Οι περίοδοι ισχύος της εγγύησης εφαρμόζονται μόνο στη χώρα ή στην περιοχή όπου πωλούνται προϊόντα της PCRAMA ή σε περιοχές όπως αυτές ορίζονται από την PCRAMA .
3. Η περίοδος ισχύος της εγγύησης για τα προϊόντα της ως άνω κατηγορίας ανέρχεται στα δύο  έτη από την αντίστοιχη ημερομηνία πώλησης στον τελικό χρήστη, η οποία ελέγχεται από τον αύξοντα αριθμό (Α/Α) του εκάστοτε προϊόντος. Εντούτοις, μερικά αναλώσιμα είδη της PCRAMA δύνανται να έχουν εγγύηση ενός έτους.
4. Εάν τα ελαττωματικά αντικείμενα στέλλονται για επιδιόρθωση, θα πρέπει η ημερομηνία λήξης της εγγύησης να είναι αναγνωρίσιμη και πάνω στο προϊόν θα πρέπει να είναι ορατά και άλλα επικυρωτικά έγγραφα όπως η κάρτα εγγύησης ή ο κωδικός ημερομηνίας λήξης της εγγύησης.
5. Η εγγύηση για επιδιορθωμένα προϊόντα διαρκεί για την υπόλοιπη περίοδο ισχύος της εγγύησης ή για 3 μήνες από την ημέρα επιδιόρθωσης. Αυτό εξαρτάται από το πoια περίοδος είναι μεγαλύτερη.
6. Ο χρήστης υποχρεούται στην ηλεκτρονική αποστολή της Φόρμας Έγγύησης η οποία υπάρχει στο site ΕΔΩ μέσα σε διάστημα 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς για να έχει ισχύ η εγγύηση, καθώς και η επιστροφή του προϊόντος για επισκευή/αντικατάσταση.
7. Ο πελάτης διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης εντός διαστήματος 14 ημερολογιακών ημερών.

Φόρμα Υπαναχώρησης
8. Για τους Laptop (Φορητοί Η/Υ) που είναι (Refurbished) δεν ισχύει εγγύηση για την μπαταρία.
9. Δεν θα γίνεται δεκτή η φόρμα εγγύησης αφότου έχει παραληφθεί το προϊόν για επισκευή.
10. Η PCRAMA δεν δέχεται επιστροφή προϊόντων που δεν έχουν παραληφθεί. Όσον αφορά τις παραγγελίες μέσω αντικαταβολών ισχύει ότι και στους όρους χρήσης (βλ. Ιστοσελίδα μας) και το παρόν έντυπο δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τους τελευταίους.
11. Η PCRAMA δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά. (Χτυπημένο ή εμφανώς ταλαιπωρημένο δέμα ή ανοιγμένο δέμα). Σε τέτοια περίπτωση ο πελάτης πρέπει να επικονωνεί ΑΜΕΣΑ μαζί μας τη στιγμή που παρέλαβε το δέμα.
12. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

B. Περιορισμοί εγγύησης
Η PCRAMA δεν υποχρεούται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει προϊόντα τα οποία είναι:
1. χαλασμένα, λόγω της αποτυχίας συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης σύμφωνα με το σχετικό εγχειρίδιο χρήστη ή η ζημία οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος,
2. χαλασμένα ως αποτέλεσμα της τοποθέτησης του προϊόντος σε περιβάλλοντα με υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες,
3. χαλασμένα, εξαιτίας πεσίματος, βροχής, βύθισης σε νερό, συμπύκνωσης, διάβρωσης, ή ξένων στοιχείων που κατέβαλαν τη μονάδα,
4. ραγισμένα ή εμφανίζοντα σπάσιμο στο εξωτερικό περίβλημα ή ζημία στην πλακέτα,
5. αποσυναρμολογούμενα εξ ιδίου του χρήστη, ή φέροντα ανταλλακτικό μη γνήσιο. Επιδιόρθωση η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς την εξουσιοδότηση του αρχικού κατασκευαστή θεωρείται αποσυναρμολόγηση εξ ιδίου του χρήστη,
6. καλυμμένα με καινούργιες ετικέτες ή φέρουν μη γνήσια “Αυτοκόλλητη ετικέτα αναγνώρισης της εγγύησης” ή είναι φθαρμένα καθιστώντας την ημερομηνία λήξης της εγγύησης πάνω στο προϊόν μη αναγνωρίσιμη,
7. χαλασμένα λόγω φυσικών καταστροφών ή άλλων αναπόφευκτων εξωτερικών δυνάμεων,
8. χαλασμένα λόγω της ανεπαρκούς συσκευασίας κατά την αποστολής τους για επισκευή,
9. χαλασμένα ή άχρηστα εξαιτίας της σύνδεσης τους με μεμονωμένα προϊόντα, τα οποία δεν προμηθεύει η PCRAMA, ή με προϊόντα μη συμβατά με αυτά της PCRAMA.
10. Η PCRAMA δύναται να τροποποιήσει τους όρους εγγύησης-χρήσης χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Οι όροι εγγύησης είναι αυτοί που ίσχυαν την ημερομηνία αγοράς και είναι αποκλειστικά ευθύνη του πελάτη να κρατήσει αντίγραφο εγγύησης επικυρωμένο από την εταιρεία μας με τη σφραγίδα και την ημερομηνία αγοράς.
11. Η PCRAMA δεν εξουσιοδοτεί ή δε φέρει ευθύνη για κάθε άλλη διατιθέμενη εμπορική μονάδα. Η διεκπεραίωση σέρβις από ιδιώτη ξεπερνά τα όρια της παρούσας εγγύησης με περιορισμούς και σαφώς ξεπερνά τα όρια των υποχρεώσεων και ευθυνών της PCRAMA.

Περιορισμός της ευθύνης
Η PCRAMA δεν ευθύνεται απέναντι στους διανομείς ή τους τελικούς χρήστες των προϊόντων της για οιαδήποτε συμπτωματική ή επακόλουθη απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή λογισμικού, άλλη έμμεση απώλεια οφειλόμενη στη μη λειτουργία του προϊόντος, ή για κάθε και όλες τις συμπτωματικές, έμμεσες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες οι οποίες ανακύπτουν από ή συνδέονται με τη χρήση ή της επιδόσεις του προϊόντος ακόμα και εάν μας έχετε ενημερώσει για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.
Χαμένος χρόνος εργασίας ή κατεστραμμένα δεδομένα από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης προϊόντων, οι συνδεόμενες απώλειες ή η απώλεια των προβαλλόμενων κερδών δεν εμπίπτουν στην ευθύνη της παρούσας εγγύησης.

Γ. Κανονισμός Λειτουργίας (Επιστροφή Προϊόντων)
1. Εάν κάποιο προϊόν παρουσιάζει μια δυσλειτουργία, με εξαίρεση των προϊόντων που έχουν πουληθεί και επιστρέφονται, για όλες τις επισκευές επιπέδου 1 θα μεριμνούν οι διανομείς και μετά θα επιστρέφονται στην PCRAMA σύμφωνα με τη διαδικασία RMA της PCRAMA.

Κατεβάστε τη Φόρμα RMA ΕΔΩ (excel μορφή) ή ΕΔΩ (pdf μορφή)
 2. Μετρώντας από την ημέρα που ένα προϊόν αποσύρεται, τα αναγκαία εξαρτήματα για το σέρβις επισκευής θα πρέπει να προμηθεύονται για 3 έτη. Εάν πωλούνται τα ανταλλακτικά προϊόντων ή παρέχονται οι υπηρεσίες αναβάθμισης τότε μπορεί να συζητηθεί η αμοιβή αναβάθμισης.

Δ. Υπηρεσίες After-Sales
Επισκευή
Όλα τα ελαττωματικά εξαρτήματα τα οποία εμπίπτουν εντός της εγγύησης θα επισκευάζονται δωρεάν, το κόστος αποστολής στην εταιρεία φέρει ο τελικός πελάτης και το κόστος αποστολής πίσω φέρει επίσης ο τελικός πελάτης.
Επισκευές εκτός εγγύησης θα χρεώνονται και θα κοστολογούνται βάσει των τιμών της πραγματικής κατάστασης επισκευής και των εφεδρικών εξαρτημάτων, χρησιμοποιώντας το Ευρώ ως μονάδα υπολογισμού.
Εάν ένα προϊόν δε δύναται να επισκευαστεί θα αντικαθίσταται από καινούργιο, παρεμφερές, καλύτερο ή επιδιορθωμένο.

Για την PCRAMA Alternative Technology Stores

Όροι χρήσης/Παραγγελίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:  Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο της PCRAMA. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας συμφωνείτε να τηρήσετε τους παρακάτω όρους χρήσης που σε συνδυασμό με την πολιτική μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων διέπουν τις σχέσεις συνεργασίας της PCRAMA μαζί σας όσον αφορά αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Ο όρος PCRAMA αναφέρεται στην ιδιοκτήτρια εταιρεία αυτού του δικτυακού τόπου, Στράτος Αλμπάνης “PCRAMA” με έδρα στην Βοσπόρου 33, Καλαμαριά,ΤΚ 55132, (ΑΦΜ 033669744).

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου διέπεται από τους παρακάτω όρους χρήσης: Το περιεχόμενο, η δομή και η εμφάνιση των ιστοσελίδων της PCRAMA δίνεται για την δική σας πληροφόρηση και χρήση και μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η PCRAMA και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια, την ορθότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Αναγνωρίζετε πως αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιέχουν λάθη ή ανακρίβειες για τα οποία η PCRAMA δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες.

Κάνοντας χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό τον δικτυακό τόπο είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη, για το οποίο η PCRAMA δεν φέρουμε ευθύνη. Είναι δική σας ευθύνη ναβεβαιωθείτε πως οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες καλύπτουν τις απαιτήσεις σας.

Αυτός ο δικτυακός τόπος εμπεριέχει υλικό το οποίο ανήκει στην PCRAMA. Αυτό το υλικό εμπεριέχει, τον σχεδιασμό, την διάταξη, την εμφάνιση, τα γραφικά, και τα κείμενα των ιστοσελίδων. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο του παραπάνω υλικού για εμπορικούς σκοπούς. Αυτός ο δικτυακός τόπος εμπεριέχει εξωτερικούς συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες.Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται για την διευκόλυνση σας και για να σας παρέχουν επιπλέον πληροφόρηση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες παρέχουμε τέτοιους συνδέσμους. Απαγορεύεται η δημιουργία συνδέσμων προς τον δικτυακό τόπο pcrama.gr χωρίς προηγούμενη έγκριση της PCRAMA.
Για παραγγελίες που γίνονται με αντικαταβολή κι έχουν ήδη αποσταλλεί, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει κατά το χρόνο της παράδοσης της παραγγελίας το ποσό που αναγράφεται σ’αυτήν κι έχει συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια της παραγγελίας από τον υπολογιστή του ή τηλεφωνικά ή μέσω e-mail (είναι ευθύνη του πελάτη να δώσει το σωστό). Ακύρωση της παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη από την αποστολή της μέχρι την παράδοσή της δεν επιτρέπεται, σε αντίθετη δε περίπτωση ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει στην PCRAMA κάθε θετική κι αποθετική ζημία που αυτή υποστεί εξαιτίας της ακύρωσης ως και ποινική ρήτρα κι αναπόδεικτη αποζημίωση ισόποση με την αξία της παραγγελίας. 
Επίσης, παραμονή του δέματος εντός των γραφείων της ταχυμεταφορικής πέραν του χρονικού ορίου των 7 ημερολογιακών ημερών θεωρείται αυτόματα ακύρωση από μέρους του πελάτη και υπεισέρχεται στους όρους και κυρώσεις που αφορούν τις παραγγελίες με αντικαταβολή.

Τέλος, ακύρωση πριν την αποστολή της παραγγελίας γίνεται μόνο με έγκαιρη γραπτή υπαναχώρηση του πελάτη στο info@pcrama.gr, ειδάλλως η παραγγελία θα εκτελείται και θα αποστέλλεται κανονικά και δεν θα μπορεί να ακυρωθεί.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.